phone
توسعه نرم افزارهای سفارش مشتری

نوع درخواست*

 

جنسیت: *
نام: * نام خانوادگی: *
استان: * شهر: *
مدرک تحصیلی: میزان سابقه کار در زمینه مرتبط: *
[معرفی کامل (روزمه فعالیت)]: *
تصویر کارت ملی: *
تصویر صفحه نخست شناسنامه: *

 

ثبت پسوندهای هیجان انگیز جدید دامنه های اینترنتی

ثبت پسوندهای هیجان انگیز جدید دامنه های اینترنتیبر اساس تصمیمات اخیر ICANN و اقدامات صورت گرفته در خصوص ثبت پسوند دامنه های اینترنتی، پسوندهای بسیار جذاب با رویکردهای