phone

 


 
مجموعه الگوهای خروجی سیستم های DCMS

در این گروه، مجموعه طراحی های آماده شده برای خروجی سیستم های پورتال ها و سایت ها مهیا شده است که میتوانید پس از دانلود، آن را در سایت خود استفاده نمایید.


 

کتاب الکترونیک

ثبت پسوندهای هیجان انگیز جدید دامنه های اینترنتی

ثبت پسوندهای هیجان انگیز جدید دامنه های اینترنتیبر اساس تصمیمات اخیر ICANN و اقدامات صورت گرفته در خصوص ثبت پسوند دامنه های اینترنتی، پسوندهای بسیار جذاب با رویکردهای