پلن‌های هاست لینوکس اشتراکی

با انتخاب پلن‌های حرفه‌ای هاست لینوکس اشتراکی، سایت خود را هدایت کنید.

کد بسته

 

قیمت
 
 • فضای میزبانی
 • ترافیک ماهیانه
 • دامنه رایگان ir
 • زیردامنه
 • آدرس ایمیل
 • دیتابیس MySQL
 • کنترل پنل Plesk
 • Let's Encrypt SSL
 • قابلیت مدیریت بک‌آپ
 • Uptime
 
LH4

50 MB

890,000
ریال/سال
 • 50 MB
 • 2000 GB
 •  
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 •  
 •  
 •  
 • 99.95%
ثبت سفارش
LH5

100 MB

1,140,000
ریال/سال
 • 100 MB
 • 2 GB
 •  
 • نامحدود
 • 10
 • 10
 •  
 •  
 •  
 • 99.95%
ثبت سفارش
LH6

250 MB

1,550,000
ریال/سال
 • 250 MB
 • 2 GB
 •  
 • نامحدود
 • 10
 • 10
 •  
 •  
 •  
 • 99.95%
ثبت سفارش
LH7

500 MB

2,700,000
ریال/سال
 • 500 MB
 • 2 GB
 •  
 • نامحدود
 • 10
 • 10
 •  
 •  
 •  
 • 99.95%
ثبت سفارش
LH8

1000 MB

4,300,000
ریال/سال
 • 1000 MB
 • 2 GB
 •  
 • نامحدود
 • 10
 • 10
 •  
 •  
 •  
 • 99.95%
ثبت سفارش
کد بسته

 

قیمت
 
 • فضای میزبانی
 • ترافیک ماهیانه
 • دامنه رایگان ir
 • زیردامنه
 • آدرس ایمیل
 • دیتابیس MySQL
 • کنترل پنل Plesk
 • Let's Encrypt SSL
 • قابلیت مدیریت بک‌آپ
 • Uptime
 
irLH4

50 MB

890,000
ریال/سال
 • 50 MB
 • 15 GB
 •  
 • نامحدود
 • 25
 • نامحدود
 •  
 •  
 •  
 • 99.95%
ثبت سفارش
irLH5

100 MB

1,140,000
ریال/سال
 • 100 MB
 • 20 GB
 •  
 • نامحدود
 • 20
 • نامحدود
 •  
 •  
 •  
 • 99.95%
ثبت سفارش
irLH6

250 MB

1,550,000
ریال/سال
 • 250 MB
 • 25 GB
 •  
 • نامحدود
 • 50
 • نامحدود
 •  
 •  
 •  
 • 99.95%
ثبت سفارش
irLH7

500 MB

2,700,000
ریال/سال
 • 500 MB
 • 35 GB
 •  
 • نامحدود
 • 100
 • نامحدود
 •  
 •  
 •  
 • 99.95%
ثبت سفارش
irLH8

1000 MB

4,300,000
ریال/سال
 • 1000 MB
 • 35 GB
 •  
 • نامحدود
 • 100
 • نامحدود
 •  
 •  
 •  
 • 99.95%
ثبت سفارش
کد بسته

 

قیمت
 
 • فضای میزبانی
 • ترافیک ماهیانه
 • دامنه رایگان ir
 • زیردامنه
 • آدرس ایمیل
 • دیتابیس MySQL
 • کنترل پنل Plesk
 • Let's Encrypt SSL
 • قابلیت مدیریت بک‌آپ
 • Uptime
 
OLH1

5000 MB

14,400,000
ریال/سال
 • 5000 MB
 • 35 GB
 •  
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 •  
 •  
 •  
 • 99.95%
ثبت سفارش
OLH2

10000 MB

21,450,000
ریال/سال
 • 10000 MB
 • 50 GB
 •  
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 •  
 •  
 •  
 • 99.95%
ثبت سفارش
OLH3

20000 MB

34,000,000
ریال/سال
 • 20000 MB
 • 75 GB
 •  
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 •  
 •  
 •  
 • 99.95%
ثبت سفارش
معرفی...