آدرس های تماس

دفتر مرکزی:
تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک‌وی، امانیه، خیابان افق، پلاک 27، طبقه دوم، واحد 6
کد پستی :1966646486
دفتر تولید و پشتیبانی:
یزد، بلوار صدوقی، پل نواب، ابتدای کوچه اتابکی، پلاک ۶
کد پستی : 8917696461
 
مرکز تماس

3383 035

 
 

 

 
ایمیل مرکزی

info[at]dibagroup.com

 
چت مستقیم

SVG

 

مسیرهای ارتباطی با واحدهای مختلف شرکت:

امور بازاریابی و فروش

sales[at]dibagroup.com

امور پشتیبانی

support[@]dibagroup.com

امور مالی و حسابداری

acc[@]dibagroup.com

روابط عمومی

info[@]dibagroup.com

مدیرعامل

ceo[@]dibagroup.com

مدیر فنی

cto@dibagroup.com

واحد مدیریت پروژه

pmo[@]dibagroup.com

امور استخدامی

career[@]dibagroup.com