ثبت online دامنه

تنوع بیش از ۱۵۰ پسوند دامنه در اختیار شماست تا دامنه دلخواه خود را آنلاین ثبت کنید. آدرس مورد نظر خود را وارد کنید تا از امکان ثبت آن آگاه شوید و آن را برای خود ثبت کنید:

تعرفه ثبت دامنه‌های اینترنتی (domain)

۷ روز هفته، ۲۴ ساعت شبانه‌روز، اطلاع‌رسانی پیامکی تاریخ انقضاء دامنه، قابلیت مدیریت DNS، داشبورد مدیریت متمرکز دامنه‌ها، قیمت مناسب، امنیت بالا

پسوند دوره ثبت کننده قیمت
academy 1 ساله

6,588,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
agency 1 ساله

4,743,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
asia 1 ساله

3,557,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
bargains 1 ساله

6,851,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
bid 1 ساله

4,216,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
bike 1 ساله

6,588,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
biz 1 ساله

3,294,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
black 1 ساله

17,391,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
blog 1 ساله

7,115,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
blue 1 ساله

5,929,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
boutique 1 ساله

6,851,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
builders 1 ساله

6,588,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
business 1 ساله

10,540,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
cab 1 ساله

7,115,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
cafe 1 ساله

6,588,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
camera 1 ساله

6,851,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
camp 1 ساله

6,851,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
car 1 ساله

645,575,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
care 1 ساله

6,588,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
careers 1 ساله

11,067,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
cash 1 ساله

6,851,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
casino 1 ساله

34,255,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
catering 1 ساله

7,115,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
cc 1 ساله

6,983,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
center 1 ساله

4,348,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
chat 1 ساله

6,851,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
cheap 1 ساله

6,851,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
city 1 ساله

4,348,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
click 1 ساله

2,767,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
clinic 1 ساله

10,408,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
clothing 1 ساله

6,588,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
cloud 1 ساله

5,270,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
club 1 ساله

3,215,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
co 1 ساله

7,299,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
codes 1 ساله

11,067,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
coffee 1 ساله

6,851,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
com 1 ساله

2,372,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
com 1 ساله

3,557,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
company 1 ساله

4,480,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
computer 1 ساله

6,588,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
condos 1 ساله

11,067,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
construction 1 ساله

6,851,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
contractors 1 ساله

6,851,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
cool 1 ساله

6,851,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
credit 1 ساله

22,134,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
cruises 1 ساله

11,067,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
dental 1 ساله

11,331,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
diamonds 1 ساله

10,804,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
digital 1 ساله

6,851,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
directory 1 ساله

4,611,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
domains 1 ساله

6,588,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
download 1 ساله

4,216,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
education 1 ساله

4,480,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
email 1 ساله

4,348,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
energy 1 ساله

21,080,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
enterprises 1 ساله

6,851,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
equipment 1 ساله

4,480,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
estate 1 ساله

6,851,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
eu 1 ساله

2,503,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
events 1 ساله

6,851,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
exchange 1 ساله

6,588,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
expert 1 ساله

10,487,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
exposed 1 ساله

4,743,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
farm 1 ساله

6,588,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
film 1 ساله

21,607,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
finance 1 ساله

11,067,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
fish 1 ساله

7,115,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
fishing 1 ساله

6,851,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
fitness 1 ساله

6,456,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
flights 1 ساله

11,067,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
florist 1 ساله

6,851,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
football 1 ساله

4,875,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
foundation 1 ساله

6,851,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
gallery 1 ساله

4,348,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
game 1 ساله

96,178,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
glass 1 ساله

6,588,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
graphics 1 ساله

4,480,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
green 1 ساله

17,655,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
group 1 ساله

4,348,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
guru 1 ساله

6,588,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
holdings 1 ساله

10,540,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
horse 1 ساله

7,115,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
host 1 ساله

21,080,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
house 1 ساله

6,851,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
in 1 ساله

2,896,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
industries 1 ساله

6,456,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
info 1 ساله

3,215,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
institute 1 ساله

4,480,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
international 1 ساله

4,743,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
kitchen 1 ساله

7,115,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
land 1 ساله

6,851,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
life 1 ساله

6,851,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
lighting 1 ساله

4,480,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
limo 1 ساله

10,540,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
loan 1 ساله

4,216,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
love 1 ساله

6,588,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
management 1 ساله

4,480,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
marketing 1 ساله

6,851,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
mba 1 ساله

6,456,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
me 1 ساله

5,323,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
media 1 ساله

6,456,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
men 1 ساله

4,216,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
mobi 1 ساله

4,480,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
name 1 ساله

2,896,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
net 1 ساله

3,254,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
network 1 ساله

4,875,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
online 1 ساله

9,381,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
org 1 ساله

2,978,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
partners 1 ساله

11,067,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
party 1 ساله

4,216,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
pet 1 ساله

5,797,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
photography 1 ساله

4,480,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
photos 1 ساله

5,007,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
pink 1 ساله

6,324,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
pizza 1 ساله

10,540,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
plumbing 1 ساله

6,851,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
plus 1 ساله

7,115,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
press 1 ساله

15,810,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
pro 1 ساله

3,953,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
productions 1 ساله

7,115,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
properties 1 ساله

6,851,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
pw 1 ساله

2,108,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
racing 1 ساله

4,216,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
recipes 1 ساله

11,331,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
red 1 ساله

5,929,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
rentals 1 ساله

6,851,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
repair 1 ساله

6,588,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
restaurant 1 ساله

10,804,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
school 1 ساله

7,115,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
security 1 ساله

645,575,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
services 1 ساله

7,115,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
shoes 1 ساله

7,378,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
shop 1 ساله

8,169,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
singles 1 ساله

6,588,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
solar 1 ساله

6,851,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
solutions 1 ساله

4,480,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
space 1 ساله

5,007,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
support 1 ساله

4,480,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
systems 1 ساله

4,480,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
taxi 1 ساله

11,067,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
tech 1 ساله

11,858,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
technology 1 ساله

4,611,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
tel 1 ساله

3,004,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
tips 1 ساله

4,743,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
today 1 ساله

4,348,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
tools 1 ساله

7,115,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
top 1 ساله

3,689,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
town 1 ساله

7,115,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
trade 1 ساله

3,557,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
training 1 ساله

6,851,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
tv 1 ساله

8,696,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
tw 1 ساله

10,013,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
uk 1 ساله

2,503,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
us 1 ساله

2,372,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
vacations 1 ساله

6,851,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
ventures 1 ساله

10,672,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
viajes 1 ساله

11,067,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
villas 1 ساله

11,067,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
vip 1 ساله

4,216,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
voyage 1 ساله

10,277,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
watch 1 ساله

6,851,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
wiki 1 ساله

6,192,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
works 1 ساله

6,851,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
xyz 1 ساله

2,503,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
yoga 1 ساله

6,588,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
zone 1 ساله

6,851,000 ریال/ سال

ثبت سفارش
دسته‌بندی موضوعی پسوندها
  • شرکت OnlineNIC آمریکا
  • شرکت Tucows کانادا
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی (irNic)