phone
ابر محصولات

مرکز آموزش بازرگانی یزد
گروه: سایت و پورتال
آدرس دسترسی:
 
امکانات پروژه:
 
تکنولوژی:
 

ثبت پسوندهای هیجان انگیز جدید دامنه های اینترنتی

ثبت پسوندهای هیجان انگیز جدید دامنه های اینترنتیبر اساس تصمیمات اخیر ICANN و اقدامات صورت گرفته در خصوص ثبت پسوند دامنه های اینترنتی، پسوندهای بسیار جذاب با رویکردهای