فرم استخدام کارشناس پشتیبانی مرکز تماس در گروه دیبا

سوابق تحصیلی
نام موسسه آموزشی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش معدل کل
سوابق کاری
از تاریخ تا تاریخ نام سازمان شغل و سمت وضعیت همکاری حقوق ماهانه
دوره‌های آموزشی
نام دوره نام موسسه آموزشی مدت دوره تاریخ اتمام معدل
زبان‌های خارجی
نام زبان درک مطلب مکالمه نوشتن خواندن
توانمندیهای کامپیوتری
نرم افزار سطح توانایی