طراحی وب سایت موسسه وکالت حاجی یوسفی

طراحی وب سایت موسسه وکالت حاجی یوسفی
گروه: سایت و پورتال
آدرس دسترسی:

این وب سایت در زمینه اطلاع رسانی در حوزه وکالت و فعالیت های حقوقی موسسه فعالیت دارد. 

 
امکانات پروژه:
  • خبر
  • پرسش های متداول
  • سیستم مدیریت محتوی دیبا (هسته مرکزی)
  • لینک تصویری
 
تکنولوژی:
  • HP
  • MySQL
  • Html
  • CSS
  • jQuery
  • Flash