پورتال خانه فرهنگ شهید صدوقی

پورتال خانه فرهنگ شهید صدوقی
گروه: سایت و پورتال
آدرس دسترسی:
 
امکانات پروژه:
 • سیستم مدیریت محتوی دیبا (هسته مرکزی)
 • مدیریت خبر
 • مدیریت سایت های مرتبط
 • سامانه پشتیبانی Online مبتنی بر تیکت
 • لینک تصویری
 • مدیریت مناسبت ها
 • مدیریت فایل ها(download)
 • درگاه ارسال و دریافت پیام کوتاه
 • مبدل اتصال به سامانه پیام کوتاه
 • بریده جراید
 • بانک معرفی کتاب
 • مولد تا 5 سایت
 • سیستم مدیریت آرشیو الکترونیک
 • فرم ساز
 •  آلبوم
 • مقالات
 •  زیرسیستم های فرم ساز و آرشیو اسناد
 
تکنولوژی:
 • PHP
 • MySQL
 • Html
 • CSS
 • jQuery
 • Flash