سایت بیمارستان گودرز

سایت بیمارستان گودرز
گروه: سایت و پورتال
آدرس دسترسی:
 
امکانات پروژه:
  • اخبار سایت
  • آلبوم تصاویر
  • چارت سازمانی
  • فرم نظرسنجی
  • لینک تصویری
 
تکنولوژی: