خط مشی کیفی و استراتژی توسعه

آرمان‌های اعضاء گروه داشتن قابلیت ­های بالا، استانداردهای حرفه‌ای، قیمت مورد قبول، بهبود مستمر و خدمات پس از فروش مناسب می‌باشد. همچنین گروه، پیشرفت و رسیدن به اهداف و آرمان‌های خود را در رضایت و عنایت روز افزون مشتریان به محصولات خود می‌داند.

کارکنان و متخصصان گروه دیبا، به عنوان سرمایه‌های اصلی این مجموعه محسوب شده و سازماندهی مناسب‌، آموزش مستمر پرسنل، حفظ نیروهای کاردان و ارتقاء سطح علمی آنها همواره از بالاترین اولویت‌های مدیران می‌باشد.

با چنین دیدگاهی، افزایش کیفیت محصولات نرم‌افزاری، افزایش کارایی، خدمات پشتیبانی، جلب رضایت مشتری و نیز رقابت سالم و اصولی با رقیبان را می‌توان از مهمترین اصول اولیه فعالیت‌های گروه دانست.

بدین منظور جهت­ گیری‌های اصلی شرکت بر اساس محورهای زیر تنظیم گردیده است:

  • ارتقاء سطح کارایی و اثر بخشی منابع سازمانی
  • ارتقاء سطح دانش، مهارت، آگاهی و شایستگی کارکنان به عنوان اصلی ترین منبع سازمانی
  • شناسایی نیازهای مشتری و بکارگیری نیازهای شناخته شده در راستای ارتقاء سطح رضایت مشتری

بهبود مستمر و اثر بخشی فرآیندها و روش‌های موجود در شرکت در راستای افزایش کیفیت خدمات (در این راستا، در سال 1388 اقدام به دریافت گواهینامه بین ­المللی استاندارد Tick ITدر زمینه تولید نرم ­افزار نموده است).