دیبا دامون . Diba Damoon

هسته مرکزی و مغز متفکر اصلی نرم‌افزارهای شرکت دیبا از سال ۱۳۸۹ به بعد را این نرم‌افزار تشکیل می‌دهد. در واقع بستر یکپارچه تولید و توسعه محصولات نرم‌افزاری بر پایه این سیستم است که همچون یک سیستم عامل، ابزارها و ماژول‌های مشترک محصولات مختلف را فراهم آورده و سرویس‌های زیرساختی را برای سایر نرم‌افزارها فراهم می‌آورد.

خط تولید نرم‌افزار دیبا، مجموعه‌ای مبتکرانه و ساختار یافته از تکنیک‌ها، ابزارها، فرآیندها و امکاناتی است که از آن برای تولید هر محصول نرم‌افزاری جدید استفاده می‌شود.

بر این اساس در مجموعه گروه دیبا، تولید و توسعه هر نرم‌افزار جدید بر روی DFMK صورت می‌گیرد و بدین صورت بین ۴۰ تا ۶۰ درصد از نیازها در این خط تولید مهیا بوده و توسعه‌دهندگان، بر اساس الگوهای توسعه، اقدام به تولید می‌نمایند که باعث تسریع، استانداردسازی و افزایش کیفیت محصولات جدید می‌گردد.

هسته مرکزی و مغز متفکر اصلی نرم‌افزارهای شرکت دیبا از سال ۱۳۸۹ به بعد را این نرم‌افزار تشکیل می‌دهد. در واقع بستر یکپارچه تولید و توسعه محصولات نرم‌افزاری بر پایه این سیستم است که همچون یک سیستم عامل، ابزارها و ماژول‌های مشترک محصولات مختلف را فراهم آورده و سرویس‌های زیرساختی را برای سایر نرم‌افزارها فراهم می‌آورد.

 

از ویژگی‌های این فریم‌ورک، انعطاف‌پذیری بالا و توسعه‌پذیری مناسب، متناسب با نیاز مشتریان می‌باشد. وجود این سیستم باعث سرعت تولید نرم‌افزارهای جدید، مبتنی بر یک معماری ساخت یافته و منسجم است که این امر موجب کاهش هزینه تولید نیز می‌گردد. استفاده از این بستر استاندارد، امکان ایجاد یکپارچگی در جریان اطلاعاتی کلیه نرم‌افزارهای تولید شده بر این بستر را فراهم آورده است.