ارائه خدمات بخش پشتیبانی در ایام تعطیلات نوروز ۹۸
با توجه به در پیش بودن تعطیلات نوروزی، ارائه خدمات پشتیبانی به مشتریان محترم، در این ایام به صورت ویژه انجام خواهد شد.
شنبه 25 اسفند 1397 مطالعه خبر