مقالات

مقررات مربوط به ثبت دامنه های اینترنتی (domain) با پسوند ir چگونه است؟

----

انواع مالکیت شناسه‌های کاربری (هندل)، جهت ثبت دامنه‌های ir. کدامند؟

اشخاص حقیقی: مالکان این نوع شناسه فقط می توانند به عنوان صاحب امتیاز برای...

چگونگی ساخت شناسه کاربری (هندل) برای دامنه های ir.

جهت ثبت دامنه برای هریک از انواع پسوند های ir. ، ابتدا میبایست "شناسه...