گروه دیبا
عرضه طیف وسیعی از دامنه‌ها با همکاری شرکت‌های معتبر دنیا :
  • ۷ روز هفته، ۲۴ ساعت شبانه‌روزی
  • اطلاع‌رسانی پیامکی تاریخ انقضاء دامنه
  • قابلیت مدیریت DNS
  • داشبورد مدیریت متمرکز دامنه‌ها
  • قیمت مناسب
  • امنیت بالا

تعرفه ثبت دامنه‌های اینترنتی (domain)

 پسونددورهثبت کنندهقیمت 
 
1 ساله
8,525,000 ریال
 
1 ساله
6,138,000 ریال
 
1 ساله
4,604,000 ریال
 
1 ساله
8,866,000 ریال
 
1 ساله
5,456,000 ریال
 
1 ساله
8,525,000 ریال
 
1 ساله
4,263,000 ریال
 
1 ساله
22,506,000 ریال
 
1 ساله
9,207,000 ریال
 
1 ساله
7,673,000 ریال
 
1 ساله
8,866,000 ریال
 
1 ساله
8,525,000 ریال
 
1 ساله
13,640,000 ریال
 
1 ساله
9,207,000 ریال
 
1 ساله
8,525,000 ریال
 
1 ساله
8,866,000 ریال
 
1 ساله
8,866,000 ریال
 
1 ساله
835,450,000 ریال
 
1 ساله
8,525,000 ریال
 
1 ساله
14,322,000 ریال
 
1 ساله
8,866,000 ریال
 
1 ساله
42,625,000 ریال
 
1 ساله
9,207,000 ریال
 
1 ساله
9,037,000 ریال
 
1 ساله
5,627,000 ریال
 
1 ساله
8,866,000 ریال
 
1 ساله
8,866,000 ریال
 
1 ساله
5,627,000 ریال
 
1 ساله
3,581,000 ریال
 
1 ساله
13,470,000 ریال
 
1 ساله
8,525,000 ریال
 
1 ساله
6,820,000 ریال
 
1 ساله
4,160,000 ریال
 
1 ساله
9,446,000 ریال
 
1 ساله
14,322,000 ریال
 
1 ساله
8,866,000 ریال
 
1 ساله
3,069,000 ریال
 
1 ساله
4,604,000 ریال
 
1 ساله
5,797,000 ریال
 
1 ساله
8,525,000 ریال
 
1 ساله
14,322,000 ریال
 
1 ساله
8,866,000 ریال
 
1 ساله
8,866,000 ریال
 
1 ساله
8,866,000 ریال
 
1 ساله
28,644,000 ریال
 
1 ساله
14,322,000 ریال
 
1 ساله
14,663,000 ریال
 
1 ساله
13,981,000 ریال
 
1 ساله
8,866,000 ریال
 
1 ساله
5,968,000 ریال
 
1 ساله
8,525,000 ریال
 
1 ساله
5,456,000 ریال
 
1 ساله
5,797,000 ریال
 
1 ساله
5,627,000 ریال
 
1 ساله
27,280,000 ریال
 
1 ساله
8,866,000 ریال
 
1 ساله
5,797,000 ریال
 
1 ساله
8,866,000 ریال
 
1 ساله
3,240,000 ریال
 
1 ساله
8,866,000 ریال
 
1 ساله
8,525,000 ریال
 
1 ساله
13,572,000 ریال
 
1 ساله
6,138,000 ریال
 
1 ساله
8,525,000 ریال
 
1 ساله
27,962,000 ریال
 
1 ساله
14,322,000 ریال
 
1 ساله
9,207,000 ریال
 
1 ساله
8,866,000 ریال
 
1 ساله
8,355,000 ریال
 
1 ساله
14,322,000 ریال
 
1 ساله
8,866,000 ریال
 
1 ساله
6,309,000 ریال
 
1 ساله
8,866,000 ریال
 
1 ساله
5,627,000 ریال
 
1 ساله
124,465,000 ریال
 
1 ساله
8,525,000 ریال
 
1 ساله
5,797,000 ریال
 
1 ساله
22,847,000 ریال
 
1 ساله
5,627,000 ریال
 
1 ساله
8,525,000 ریال
 
1 ساله
13,640,000 ریال
 
1 ساله
9,207,000 ریال
 
1 ساله
27,280,000 ریال
 
1 ساله
8,866,000 ریال
 
1 ساله
3,748,000 ریال
 
1 ساله
8,355,000 ریال
 
1 ساله
4,160,000 ریال
 
1 ساله
5,797,000 ریال
 
1 ساله
6,138,000 ریال
 
1 ساله
9,207,000 ریال
 
1 ساله
8,866,000 ریال
 
1 ساله
8,866,000 ریال
 
1 ساله
5,797,000 ریال
 
1 ساله
13,640,000 ریال
 
1 ساله
5,456,000 ریال
 
1 ساله
8,525,000 ریال
 
1 ساله
5,797,000 ریال
 
1 ساله
8,866,000 ریال
 
1 ساله
8,355,000 ریال
 
1 ساله
6,888,000 ریال
 
1 ساله
8,355,000 ریال
 
1 ساله
5,456,000 ریال
 
1 ساله
5,797,000 ریال
 
1 ساله
3,748,000 ریال
 
1 ساله
4,211,000 ریال
 
1 ساله
6,309,000 ریال
 
1 ساله
12,140,000 ریال
 
1 ساله
3,853,000 ریال
 
1 ساله
14,322,000 ریال
 
1 ساله
5,456,000 ریال
 
1 ساله
7,502,000 ریال
 
1 ساله
5,797,000 ریال
 
1 ساله
6,479,000 ریال
 
1 ساله
8,184,000 ریال
 
1 ساله
13,640,000 ریال
 
1 ساله
8,866,000 ریال
 
1 ساله
9,207,000 ریال
 
1 ساله
20,460,000 ریال
 
1 ساله
5,115,000 ریال
 
1 ساله
9,207,000 ریال
 
1 ساله
8,866,000 ریال
 
1 ساله
2,728,000 ریال
 
1 ساله
5,456,000 ریال
 
1 ساله
14,663,000 ریال
 
1 ساله
7,673,000 ریال
 
1 ساله
8,866,000 ریال
 
1 ساله
8,525,000 ریال
 
1 ساله
13,981,000 ریال
 
1 ساله
9,207,000 ریال
 
1 ساله
835,450,000 ریال
 
1 ساله
9,207,000 ریال
 
1 ساله
9,548,000 ریال
 
1 ساله
10,571,000 ریال
 
1 ساله
8,525,000 ریال
 
1 ساله
8,866,000 ریال
 
1 ساله
5,797,000 ریال
 
1 ساله
5,797,000 ریال
 
1 ساله
5,797,000 ریال
 
1 ساله
14,322,000 ریال
 
1 ساله
5,968,000 ریال
 
1 ساله
3,887,000 ریال
 
1 ساله
6,138,000 ریال
 
1 ساله
5,627,000 ریال
 
1 ساله
9,207,000 ریال
 
1 ساله
4,774,000 ریال
 
1 ساله
9,207,000 ریال
 
1 ساله
4,604,000 ریال
 
1 ساله
8,866,000 ریال
 
1 ساله
11,253,000 ریال
 
1 ساله
12,958,000 ریال
 
1 ساله
3,240,000 ریال
 
1 ساله
3,069,000 ریال
 
1 ساله
8,866,000 ریال
 
1 ساله
13,811,000 ریال
 
1 ساله
14,322,000 ریال
 
1 ساله
14,322,000 ریال
 
1 ساله
5,456,000 ریال
 
1 ساله
13,299,000 ریال
 
1 ساله
8,866,000 ریال
 
1 ساله
8,014,000 ریال
 
1 ساله
8,866,000 ریال
 
1 ساله
3,240,000 ریال
 
1 ساله
8,525,000 ریال
 
1 ساله
8,866,000 ریال
www

دسته‌بندی موضوعی پسوندها:


با عضویت در خبرنامه دیبا، پیشنهادات ویژه ما را از دست ندهید