گروه دیبا
عرضه طیف وسیعی از دامنه‌ها با همکاری شرکت‌های معتبر دنیا :
  • ۷ روز هفته، ۲۴ ساعت شبانه‌روزی
  • اطلاع‌رسانی پیامکی تاریخ انقضاء دامنه
  • قابلیت مدیریت DNS
  • داشبورد مدیریت متمرکز دامنه‌ها
  • قیمت مناسب
  • امنیت بالا

تعرفه ثبت دامنه‌های اینترنتی (domain)

 پسونددورهثبت کنندهقیمت 
 
1 ساله
4,775,000 ریال
 
1 ساله
3,438,000 ریال
 
1 ساله
2,579,000 ریال
 
1 ساله
4,966,000 ریال
 
1 ساله
3,056,000 ریال
 
1 ساله
4,775,000 ریال
 
1 ساله
2,388,000 ریال
 
1 ساله
12,606,000 ریال
 
1 ساله
5,157,000 ریال
 
1 ساله
4,298,000 ریال
 
1 ساله
4,966,000 ریال
 
1 ساله
4,775,000 ریال
 
1 ساله
7,640,000 ریال
 
1 ساله
5,157,000 ریال
 
1 ساله
4,775,000 ریال
 
1 ساله
4,966,000 ریال
 
1 ساله
4,966,000 ریال
 
1 ساله
467,950,000 ریال
 
1 ساله
4,775,000 ریال
 
1 ساله
8,022,000 ریال
 
1 ساله
4,966,000 ریال
 
1 ساله
23,875,000 ریال
 
1 ساله
5,157,000 ریال
 
1 ساله
5,062,000 ریال
 
1 ساله
3,152,000 ریال
 
1 ساله
4,966,000 ریال
 
1 ساله
4,966,000 ریال
 
1 ساله
3,152,000 ریال
 
1 ساله
2,006,000 ریال
 
1 ساله
7,545,000 ریال
 
1 ساله
4,775,000 ریال
 
1 ساله
3,820,000 ریال
 
1 ساله
2,330,000 ریال
 
1 ساله
5,291,000 ریال
 
1 ساله
8,022,000 ریال
 
1 ساله
4,966,000 ریال
 
1 ساله
1,719,000 ریال
 
1 ساله
2,579,000 ریال
 
1 ساله
3,247,000 ریال
 
1 ساله
4,775,000 ریال
 
1 ساله
8,022,000 ریال
 
1 ساله
4,966,000 ریال
 
1 ساله
4,966,000 ریال
 
1 ساله
4,966,000 ریال
 
1 ساله
16,044,000 ریال
 
1 ساله
8,022,000 ریال
 
1 ساله
8,213,000 ریال
 
1 ساله
7,831,000 ریال
 
1 ساله
4,966,000 ریال
 
1 ساله
3,343,000 ریال
 
1 ساله
4,775,000 ریال
 
1 ساله
3,056,000 ریال
 
1 ساله
3,247,000 ریال
 
1 ساله
3,152,000 ریال
 
1 ساله
15,280,000 ریال
 
1 ساله
4,966,000 ریال
 
1 ساله
3,247,000 ریال
 
1 ساله
4,966,000 ریال
 
1 ساله
1,815,000 ریال
 
1 ساله
4,966,000 ریال
 
1 ساله
4,775,000 ریال
 
1 ساله
7,602,000 ریال
 
1 ساله
3,438,000 ریال
 
1 ساله
4,775,000 ریال
 
1 ساله
15,662,000 ریال
 
1 ساله
8,022,000 ریال
 
1 ساله
5,157,000 ریال
 
1 ساله
4,966,000 ریال
 
1 ساله
4,680,000 ریال
 
1 ساله
8,022,000 ریال
 
1 ساله
4,966,000 ریال
 
1 ساله
3,534,000 ریال
 
1 ساله
4,966,000 ریال
 
1 ساله
3,152,000 ریال
 
1 ساله
69,715,000 ریال
 
1 ساله
4,775,000 ریال
 
1 ساله
3,247,000 ریال
 
1 ساله
12,797,000 ریال
 
1 ساله
3,152,000 ریال
 
1 ساله
4,775,000 ریال
 
1 ساله
7,640,000 ریال
 
1 ساله
5,157,000 ریال
 
1 ساله
15,280,000 ریال
 
1 ساله
4,966,000 ریال
 
1 ساله
2,099,000 ریال
 
1 ساله
4,680,000 ریال
 
1 ساله
2,330,000 ریال
 
1 ساله
3,247,000 ریال
 
1 ساله
3,438,000 ریال
 
1 ساله
5,157,000 ریال
 
1 ساله
4,966,000 ریال
 
1 ساله
4,966,000 ریال
 
1 ساله
3,247,000 ریال
 
1 ساله
7,640,000 ریال
 
1 ساله
3,056,000 ریال
 
1 ساله
4,775,000 ریال
 
1 ساله
3,247,000 ریال
 
1 ساله
4,966,000 ریال
 
1 ساله
4,680,000 ریال
 
1 ساله
3,858,000 ریال
 
1 ساله
4,680,000 ریال
 
1 ساله
3,056,000 ریال
 
1 ساله
3,247,000 ریال
 
1 ساله
2,099,000 ریال
 
1 ساله
2,359,000 ریال
 
1 ساله
3,534,000 ریال
 
1 ساله
6,800,000 ریال
 
1 ساله
2,158,000 ریال
 
1 ساله
8,022,000 ریال
 
1 ساله
3,056,000 ریال
 
1 ساله
4,202,000 ریال
 
1 ساله
3,247,000 ریال
 
1 ساله
3,629,000 ریال
 
1 ساله
4,584,000 ریال
 
1 ساله
7,640,000 ریال
 
1 ساله
4,966,000 ریال
 
1 ساله
5,157,000 ریال
 
1 ساله
11,460,000 ریال
 
1 ساله
2,865,000 ریال
 
1 ساله
5,157,000 ریال
 
1 ساله
4,966,000 ریال
 
1 ساله
1,528,000 ریال
 
1 ساله
3,056,000 ریال
 
1 ساله
8,213,000 ریال
 
1 ساله
4,298,000 ریال
 
1 ساله
4,966,000 ریال
 
1 ساله
4,775,000 ریال
 
1 ساله
7,831,000 ریال
 
1 ساله
5,157,000 ریال
 
1 ساله
467,950,000 ریال
 
1 ساله
5,157,000 ریال
 
1 ساله
5,348,000 ریال
 
1 ساله
5,921,000 ریال
 
1 ساله
4,775,000 ریال
 
1 ساله
4,966,000 ریال
 
1 ساله
3,247,000 ریال
 
1 ساله
3,247,000 ریال
 
1 ساله
3,247,000 ریال
 
1 ساله
8,022,000 ریال
 
1 ساله
3,343,000 ریال
 
1 ساله
2,177,000 ریال
 
1 ساله
3,438,000 ریال
 
1 ساله
3,152,000 ریال
 
1 ساله
5,157,000 ریال
 
1 ساله
2,674,000 ریال
 
1 ساله
5,157,000 ریال
 
1 ساله
2,579,000 ریال
 
1 ساله
4,966,000 ریال
 
1 ساله
6,303,000 ریال
 
1 ساله
7,258,000 ریال
 
1 ساله
1,815,000 ریال
 
1 ساله
1,719,000 ریال
 
1 ساله
4,966,000 ریال
 
1 ساله
7,736,000 ریال
 
1 ساله
8,022,000 ریال
 
1 ساله
8,022,000 ریال
 
1 ساله
3,056,000 ریال
 
1 ساله
7,449,000 ریال
 
1 ساله
4,966,000 ریال
 
1 ساله
4,489,000 ریال
 
1 ساله
4,966,000 ریال
 
1 ساله
1,815,000 ریال
 
1 ساله
4,775,000 ریال
 
1 ساله
4,966,000 ریال
www

دسته‌بندی موضوعی پسوندها:


با عضویت در خبرنامه دیبا، پیشنهادات ویژه ما را از دست ندهید